Proyectos

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las zonas rurales

logos-para-lagar360
Expediente: P-14-PDR-17
Beneficiario: LAGAR DA CONDESA, S.L.
NIF: B36441525
Proxecto: MELLORAS TECNOLÓXICAS EN ADEGA
Investimento subvencionable: 1.863.697,52 €
Subvención concedida: 652.294,13 €